Medarbejderfotos – en central del af corporate identity

Medarbejderfotoet er nok det billede der ses og bruges mest i det daglige, og medvirker ubemærket til at være en spejling af virksomheden og den måde virksomheden vil fremstå over for sin omverden.

Selvom man i portrættet kun ser fragmenter af attitude, tøj, baggrund, lyslægning, farvestyring osv., er de fragmenter alligevel alle med til at give os et signal om den modernitet og dynamik der hersker i virksomheden – og hos de ansatte.

Medarbejderportrættet er ideelt set på denne måde spydspids for visualiseringen af virksomhedens kompetencer, troværdighed og visuelle identitet.

Medarbejderportrættet skal derfor helst:

– udstråle faglig kompetence og professionalisme
– vise imødekommenhed, troværdighed og samarbejdsvilje
– vise noget af mennesket
– i sit øvrige visuelle udtryk være et billede på virksomheden, den måde den ser sig selv på og vil opfattes af sin omverden
Altså en blanding af noget professionelt og noget menneskeligt i en bevidst fastlagt visuel ramme, i tilknytning til virksomhedens øvrige corporate materiale.

Mestres dette, kan medarbejderfotoet blive en ubemærket visuel ambassadør for virksomhedens profil af tillidsvækkende faglighed, når billedet typisk bruges i en ny kontakt-situation eller ellers er en del af de første direkte materialer som en ny relation møder.

En styring af virksomhedens visuelle identitet i dette niveau, viser en virksomhed med format, der har styr på detaljerne i alt hvad den gør.

Hvordan opnår man det?

Det gør man gennem bevidst brug af de signaler som billeder rummer, ved valg af :

  • baggrund
  • lyslægning
  • fremtoning og påklædning
  • farvestyring
  • styring af fotograferingen så den er reproducérbar
  • brug af en fotograf der kan håndtere de subtile små mekanismer hos personer der ikke er vant til at blive fotograferet

Derigennem kan man opnå et professionelt fagligt billede med et menneskeligt ansigt, fastholde det fotografiske udtryk og opnå homogenitet i billederne uafhængigt af tid og lokalitet, og i billedmaterialet være sammenhængende med corporate identity.

Desuden skal man sørge for at billederne ligger i :

  • færdigskårne udsnit og formater, der passer til det oftest forekommende brug
  • er let tilgængelige for den enkelte medarbejder at få fat i

Derved opnåes at denne del af corporate materialet kan komme i højest mulige anvendelse også udadtil, så fx. tilbudsdokumenter bliver mere vedkommende med billeder af teamet i.

Der er lukket for kommentarer.